>

Podmínky - Balkánské delikatesy

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení
Dodavatel (provozovatel):
Antagora s.r.o. , 12000 Praha 2 - Vinohrady, ul. Bělehradská 2322/60
Společnost je vedena pod spisovou značkou C 212724 u Městského soudu v Praze. (dále jen “dodavatel”)
IČ: 01857517
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 773
459996
e-mail: bakalia@email.cz
Facebook: Balkanske speciality
Další kontaktní údaje jsou zveřejněny v kategorii „Kontakty”.

2. Objednávka zboží
Zboží na stránkách www.bakalia.eu je katalogem běžně dodávaného potravinářského a gastronomického zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.
Pro objednání si zákazník vybere požadované zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Upozorňujeme kupující, že popisy prodávaného zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační. Ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného zboží.
Nákup alkoholu a tabákových výrobků není umožněn osobám mladším 18ti let. V případě, že vznikne při předání zboží pochybnost o tom, že zákazník není starší 18ti let, nebude mu zboží předáno.

3. Doručení zboží
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení dodávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
Dodací lhůta a způsob dopravy:
Objednané zboží bude dle provozních možností dodavatele dodáno od 2 do 10 dnů.

Cena přepravy po CŘ (poštovné + balné) činí:  140 / na dobírku + 40/ Maximální váha balíčku je 20kg, při jejím překročení bude balíček rozdělen.

V případě, že přepravní služba není schopna dodržet požadovaný čas závozu, je zákazník vždy předem telefonicky nebo emailem o tomto informován.
Jiný způsob dopravy není možný.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
Způsob uhrazení ceny za zboží:
Zboží je možné v plné výši uhradit osobně při přebírce zboží a to hotově, nebo platbou kartou.
Převzetí zboží:
Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.
Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.
Zboží je možné převzít přímo na prodejně a uhradit osobně při přebírce.


4.
Evidence tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady
Garance www.bakalia.eu – i přes všechna opatření a výstupní kontroly může dojít k situaci, kdy vzniknou pochyby o bezvadné jakosti dodaného zboží.
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
Při prodeji zboží zákazníkům prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.
Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
Lhůty pro uplatnění reklamace:
Záruční doba nepotravinářského zboží je 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem.
Záruční doba potravinářského zboží je 8 dnů od převzetí zboží zákazníkem. Vady potravinářského zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi.
Odstranitelné vady:
Za odstranitelné se považují takové vady zboží, jejíchž odstranění neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží.
Neodstranitelná vada:
Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné.
Záruční doba (expirační lhůta) je uvedena u každého zboží v jeho popisu.

6. Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení:
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu bakalia@email.cz nebo telefonicky na tel. +420 773
459996
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Rozpor s kupní smlouvou:
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (“rozpor s kupní smlouvou”), postupuje se v souladu se zákonem č.sb. 89/2012 Občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

8. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.bakalia.eu

 
eXTReMe Tracker
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky